Opció group

Serveis

Cada necessitat, el nostre repte!

Ens avalen més de 25 anys d’experiència en el sector, innovant i creixent professionalment en el dia a dia.

Analitzem i medim

Cada perfil és únic

Servei d’anàlisi i avaluació dels perfils personals i professionals:

Dirigit a organitzacions i persones que necessiten saber més i disposar d’una valoració objectiva de les seves capacitats.

  • Benefici per a l’empresa: Els aportarà coneixement dels (futurs) professionals i quin és valor que poden aportar
  • Benefici per la persona: l’autoconeixement com a punt de partida de l’autolideratge

Aquell qui coneix i domina als altres és fort, qui es coneix i es domina a sí mateix és poderós (Lao Tse)

100
Acompanyament a l’empresa
85
Autoconeixement
90
Maximitzar el teu potencial

Diuen que allò que no es mesura…

Les eines que ens aporten valor i ens ajuden a objectivar les nostres percepcions:

DISC: El  DISC és una eina psicomètrica descriu de forma detallada el comportament habitual de la persona en el seu entorn laboral així com les seves conductes potencials, podent fer-se una predicció de futurs comportaments en relació a  aspectes com la decisió, l’orientació a resultats, el sentit d’urgència, la visió de futur, la motivació a altres, l’autoconfiança, la capacitat de relacionar-se, la capacitat d’escolta, seguiment i insistència, la consistència, la documentació efectiva, la precisió- qualitat i el seguiment de polítiques.

Bridge: és una eina psicomètrica que ajuda a descobrir l’estil relacional de les persones. Tots som diferents, tenim la nostra manera d’expressar-nos, i ens agrada –o ens connecta– una determinada comunicació. Bridge explora d’una manera simple i intuïtiva els diferents estils relacionals per facilitar relacions interpersonals

Sikkhona: és un model que explica les diferents etapes per les que passen els equips, (algunes molt productives, altres perillosament destructives), diagnostica en quina etapa es troba un determinat equip, i proposa les dinàmiques i accions a realitzar per guanyar en cohesió i confiança. Està pensat per a qualsevol grup o equip que vulgui conèixer el seu nivell de cohesió interna, i es vulgui treballar com a equip.

Gallup: Aquesta prova mesura la intensitat dels seus talents a cadascun dels 34 temes de Clifton Strengths. Aquests 34 temes representen allò que les persones fan millor. Classifiquen tot allò correcte de la humanitat, dividit en 34 temes diferents.

Altres proves psicotècniques específiques per l’avaluació de la personalitat, l’aptitud, les competències, la detecció de la possible psicopatologia d’adults, etc.

I proves fetes a mida amb el suport tècnic de Talent Suite.

Bridge, Sikkhona, Gallup, EMDR, Talent Suite.

Potenciar les capacitats

Ens atrau pensar que els potencials són infinits

Acompanyem a aquelles persones amb mentalitat de creixement, que tenen un repte i assumeixen la responsabilitat del seu creixement professional. Amb elles podem co-construir un futur de possibilitats.

Coaching al servei de persones amb determinació i compromís per explorar en aspectes com els seus valors, forces, patrons de conducta, visió i propòsit entre d’altres. Formalització dels desitjos i les declaracions d’intencions en plans d’acció que els transformen en realitat.

Mentoria per a professionals que sol·liciten un acompanyament ad-hoc. Comptem amb un equip de professionals multidisciplinars que poden aportar recursos adaptats a cada persona, cada necessitat i cada moment. Des de 2020 formem part de l’equip de mentors en el programa GROWTH (un programa promogut per Andorra Business per al desenvolupament de negocis).

Acompanyem als equips en la construcció de relacions sanes: Promovem el treball en equip i les relacions que funcionen, la construcció de relacions sanes, orientació d’equip cap a equips d’alt rendiment, dinàmiques de grup (team Building)

El servei de coaching o sessions de creixement grupal consisteix la dinamització, per part d’una consultora-coach especialista en la gestió d’equips, de sessions pràctiques dissenyades ad-hoc per aquell equip, a partir del seu diagnòstic (Sikkhona, Bridge, Gallup i/o DISC).
La consultora facilitarà i promourà dinàmiques específiques de treball per aquell equip, orientades a resoldre situacions crítiques i créixer com a equip.

Opció Training

Facilitant aprenentatges i desaprenentatges

Transformem els plans de formació en la creació d’una cultura de l’aprenentatge (long life learning), treballem sobre els mapes de coneixement i el know-how amb el que ja compten les organitzacions i ajudem a dissenyar espais d’aprenentatge en el flux de treball.

Considerem la learnability com a competència transversal i necessària en els equips, doncs les organitzacions creixen a mesura que els seus professionals es desenvolupen.

El servei de facilitació /mentoria / formació consisteix la dinamització, per part d’una consultora especialista, de sessions teòrico-pràctiques per sensibilitzar i dotar als professionals d’eines que els permeti desenvolupar-se professionalment i estar capacitats per afrontar els reptes futurs.

Estratègia, gestió dels equips i management, gestió de les pròpies emocions, gestió de les relacions, habilitats de comunicació, autolideratge són algunes de les temàtiques que més valor aporten als nostres clients.

I la Formació de Formadors és una de les nostres insígnies. Portem anys acompanyant als professionals experts en una matèria en el seu creixement com a facilitadors d’aprenentatges amb les metodologies i pedagogies més punteres.

Itineraris de desenvolupament i creixement personalitzats

Acompanyem a les persones que tenen un projecte, un repte o un propòsit personal o professional, analitzant quina és la seva necessitat i elaborant itineraris personalitzats híbrids (píndoles formatives ad-hoc, sessions de mentoria, sessions d’acompanyament amb professionals de diferents especialitats, sessions de coaching, etc.)

Cada persona té unes forces, interessos, necessitats i reptes. El desenvolupament individual o a la carta ha vingut per quedar-se i des d’Opció recolzem les accions a mida i individualitzades. Podem dissenyar conjuntament un pla de desenvolupament individual o oferir programes amplis en els que la pròpia persona selecciona a què vol/necessita assistir. Oferim diferents blocs amb sessions sobre autolideratge, gestió d’emocions, creixement personal o professional, maneig de les relacions, desenvolupament de competències (Upskilling o Reskilling).

Serveis de consultoria

Volem ser els vostres partners en RRHH

A Opció disposem de models de treball centrats en una anàlisi i diagnòstic inicials de les persones, els processos, la cultura, els serveis i la organització. Elaborem un diagnòstic i proposem la implantació de millores oferint solucions personalitzades, innovadores i digitalitzades, acompanyant als diferents agents del canvi en la consecució exitosa de la seva implantació.

Acompanyem a les organitzacions des de una perspectiva sistèmica, abordant els diferents elements que les conformen.  Des del canvi de cultura organitzativa, passant per la racionalització de l’estructura i de la plantilla, l’equitat en els sistemes de compensació, la re-definició de processos, assessorament global en polítiques d’igualtat i diversitat. També assessorem a les organitzacions, en la gestió de persones i els equips, posant el focus en l’experiència del professional i en la gestió del talent. Creiem i defensem la salut relacional dins l’empresa com una de les bases per potenciar l’agilitat i rendibilitat de l’empresa.

Creem la cultura del long life learning elaborant plans de formació que inclouen la transformació digital a fi de potenciar la màxima agilitat i rendibilitat de les empreses.