Opció group

Avis legal

Gràcies per visitar la pàgina web d’OPCIÓ RECURSOS HUMANS, S.L. L’accés està restringit a l’acceptació de les condicions d’ús següents, els quals poden ser modificats per OPCIÓ RRHH en qualsevol moment i sense previ avís.

En utilitzar aquest lloc web accepta complir amb els termes expressats en aquest avís i les modificacions subseqüents que OPCIÓ RRHH pogués implementar ocasionalment. Si no acceptés les condicions d’aquest Acord, no ha d’utilitzar aquest lloc.

1.- INFORMACIÓ LEGAL

A continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest LLOC WEB:

  • Titular: OPCIÓ RECURSOS HUMANS, L.
  • NRT: 702843-S
  • Adreça postal: Meritxell 62, 4 pis (AD500) Andorra la Vella, Principat d’Andorra.
  • Telèfon: (+376) 80 62 70
  • Adreça electrònica: opcio@opcio-rrhh.com

La visita a aquest LLOC WEB atribueix la condició d’“USUARI” al visitant, amb independència de la condició de “CLIENT” que aquest usuari pugui tenir amb OPCIÓ RRHH.

L’objectiu d’aquest LLOC WEB és oferir als CLIENTS i/o USUARIS informació relativa a productes i serveis d’OPCIÓ RRHH.

L’USUARI, mitjançant l’accés a tots els continguts que formen part del LLOC WEB, pot visitar, obtenir informació de productes i serveis, i adreçar sol·licituds i/o comunicacions a OPCIÓ RRHH. Aquest accés implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions i els termes d’ús que conté aquest “Avís legal”.

2.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del LLOC WEB, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “CONTINGUTS”), són propietat intel·lectual d’OPCIÓ RRHH o de tercers.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’OPCIÓ RRHH o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al LLOC WEB atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.

La violació dels anteriors drets serà perseguida conforme a la legislació vigent.

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol USUARI o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el LLOC WEB, haurà de notificar aquesta circumstància a OPCIÓ RRHH.

En qualsevol cas, OPCIÓ RRHH no assumirà responsabilitat respecte dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial titularitat de tercers, que es puguin veure infringits per un tercer o per l’USUARI.

3.- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

CONDICIONS GENERALS

L’USUARI s’obliga a fer un ús correcte del LLOC WEB de conformitat amb la Llei i les presents condicions d’ús. L’USUARI respondrà enfront d’OPCIÓ RRHH o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin esdevenir a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del LLOC WEB amb finalitats lesives de béns o interessos d’OPCIÓ RRHH o de tercers, o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de l’entitat o de tercers.

CONTINGUTS

L’USUARI es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, en el seu cas pogueren ser aplicable

4.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT INFORMACIÓ

L’accés al LLOC WEB no implica l’obligació per part d’OPCIÓ RRHH de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d’aquest. En aquest sentit, OPCIÓ RRHH no garanteix que els continguts del website hagin d’estar permanentment actualitzats, ni que manquin de qualsevol classe d’error.

OPCIÓ RRHH no es responsabilitza per qualsevol mal i/o perjudici i/o benefici deixat d’obtenir per l’USUARI o per qualsevol tercer que es vegi perjudicat a conseqüència d’aquests.

QUALITAT DEL SERVEI

L’accés al LLOC WEB no implica l’obligació per part d’OPCIÓ RRHH de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’USUARI, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

OPCIÓ RRHH no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la prestació del servei del LLOC WEB.

DISPONIBILITAT DEL SERVEI

L’accés al LLOC WEB requereix serveis i subministraments de tercers, incloses les xarxes de telecomunicacions. Per tant, la seva fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament depèn de tercers. En aquest sentit, els continguts proveïts a través del LLOC WEB poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles.

OPCIÓ RRHH no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena, produïts per errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, que puguin produir per la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del LLOC WEB.

5.- PROTECCIÓ DE DADES

 Veure la corresponent Política de Privacitat

6.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix per la legislació andorrana.

Els USUARIS d’aquest LLOC WEB se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

OPCIÓ RRHH es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació que conté el LLOC WEB o de la configuració i/o presentació d’aquest.

 

Darrera actualització: 19 d’octubre de 2022.